Press "Enter" to skip to content

Ekosähkö vai perinteinen sähkö?

Sähkön kilpailutus monipuolistuu, kun huomioit tuotantomuotojen jaottelun uusiutumattomiin ja uusiutuviin energialähteisiin.

vihreä energia

Sähkön kilpailuttaminen ei ole pelkästään hintojen vertailua eri sähköyhtiöiden välillä. Sähkön hinta elää ja vaihtuu jatkuvasti, mutta sähkön tuotannon tekniikat pysyvät niin kauan samoina, kun ihmiset ostavat vain halvinta sähköä. Tuotantomuodon valinnalla voidaan edistää kestävää kehitystä ja päästöttömämpää huomista. Ekosähkö on vaihto parempaan.

Kestävän kehityksen mukaiset ja saasteettomammat tuotantomuodot voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 • Uusiutuvat energialähteet eli ekosähkö:
  • Aurinkoenergia
  • Tuulivoima
  • Virtaava vesi
  • Maalämpö
  • Biologiset varannot
 • Uusiutumattomat energialähteet:
  • Ydinvoima
  • Turve
  • Fossiiliset polttoaineet (kivihiili, maaöljy, maakaasu)

Uusiutuvat energialähteet eivät käytä katoamassa olevia luonnonvaroja, joten ne ovat siten parempia ratkaisuja sähköntuotantoon. Ekosähkön lähde voi olla esimerkiksi auringon säteily, joka voidaan muuntaa sähköksi aurinkopaneelien avulla, kun taas tuuliturbiinien avulla saadaan ilmavirtauksien energia muunnettua tuulisähköksi. Virtaavaa vettä on hyödynnetty vesivoimana jo tuhansia vuosia – sittemmin vesivoimalla alettiin tuottaa sähköä. Pääsääntöisesti maalämpöä ja biologisia varantoja, kuten puuta, käytetään lähinnä lämmitykseen, mutta ei varsinaisesti sähköntuotantoon.

Fossiilisia polttoaineita hyödynnetään nimensäkin mukaisesti polttamalla, josta syntyy päästöjä ilmakehään. Päästöt edistävät kasvihuoneilmiötä ja vesien happamoitumista, mutta johtavat ennen pitkään näiden luonnonvarojen loppumiseen. Myös turve uusiutuu 10 000 vuoden aikana, joten se luetaan uusiutumattomiin energianlähteisiin. Sähköntuotannon kannalta ydinvoima on keskeisin uusiutumaton energialähde, jota hyödynnetään laajasti maailmalla. Ydinvoima käyttää polttoaineena uraania, jota on riittävästi maan kuoressa vielä pitkäksi ajaksi, mutta sivutuotteena syntyy ydinjätettä.

Lisätietoja sähkön kilpailuttamisesta löytyy esimerkiksi Energiamarkkinaviraston sivuilta:
http://www.energiamarkkinavirasto.fi

Miksi ekosähkö on parempi vaihtoehto?

Ekosähkö säästää luontoa ja on tämän takia tulevaisuuden energianlähde. Voit otta edelläkävijä ja valita ekosähkön jo nyt, sillä useimmat energiayhtiöt myyvät erikseen ekosähköä. Vaikka sähkön alkuperää on mahdotonta erottaa toisistaa sähkön luonteen takia, tukee ekosähkön käyttö suoraan energiayhtiöiden panoksia uusiutuvien energialähteiden käyttämiseen

Ekosähkö vuonna 2014

Luonnon hyvinvointi on edelleen hyvin kuuma puheenaihe. Asia on edennyt vähitellen jo siihen pisteeseen, että luonto otetaan huomioon tärkeissä päätöksissä ja oma hiilijalanjälki pyritään piteämään mahdollisemman pienenä jo lähtökohtaisesti. Tämä on johtanut siihen, että osittain ekosähköstä on kysyntää jopa enemmän kuin tarjotaa. Ekosähkön tuotanto ei ole pysynyt kysynnän vauhdissa ja kova menekki nostaa hintaa.

Tämä on erittäin positiivinen ongelma, sillä kasvihuonepäästöjen tarpeeksi suuri vähentäminen on suuri haaste vielä pitkän aikaa. Osta siis ekosähköä, säästät luontoa ja saat hyvän omantunnon!