Press "Enter" to skip to content

Tuulivoima

Tuulivoima on ympäristö-
ystävällinen valinta.

Tuulivoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä. Tuulivoiman toiminta perustuu siihen, että tuuli saa tuulivoimalan tuuliturbiinin pyörimään. Tämä liike-energia muutetaan sähköksi. Tuulivoimaa itsessään on hyödynnetty jo vuosisatoja, mutta sähkön tuottamiseen tuulivoimaa on alettu käyttämään merkittävästi vasta parina viime vuosikymmenenä. Itse tuulivoimatekniikkaa sähköntuottoon on kehitelty jo 1800-luvun lopusta alkaen.

tuulivoima

 

Tuulivoimakapasiteetilla mitattuna Kiina, USA ja Saksa ovat tuulivoiman edelläkävijöitä. Tosin Saksan on ehdottomasti suurin tuulivoiman tuottaja kolmesta kärkimaasta kun ottaa huomioon maan koon ja asukasluvun. Suomen tuulivoimakapasiteetti on paljon pienempi kuin tuulivoiman kärkimailla. Vuonna 2009 Suomen kapasiteetti oli 146 MW kun taas esimerkiksi Saksalla kapasiteetti oli 25 777 MW (lähde: Wikipedia.fi). Tämä on luonnollista, sillä Suomen energian tarpeet eivät ole samaa luokkaa suurten maiden kanssa eivätkä tule sitä koskaan olemaan.

Tuulivoima on tulevaisuuden energianlähde

Maailmanlaajuisesti tuulivoiman kapasiteetti kasvaa koko ajan huomattavasti ja sen ennustetaan kasvavan melkein eksponentiaalisesti tällä vuosikymmenellä. Myös Suomessa panostetaan tuulivoimaan muiden uusiutuvan energian tuotantotapojen ohella. On tärkeää, että ekologiseen ja ympäristöystävälliseen energiantuottoon panostetaan, sillä tulevaisuutta ajatellen fossiilisten energialähteiden käyttö ei ole kestävää kehitystä. Tuulivoimalla tuotetaan puhdasta energiaa, josta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Valmistuksessa, kuljetuksessa ja asennuksessa syntyy tietysti päästöjä, mikä on väistämätöntä (oli energiantuotantotapa mikä tahansa).

Tuulivoimalla tullaan tuskin koskaan voimaan korvata koko sähköntuotantoa, sillä kaikkialle ei välttämättä ole kannattavaa rakentaa tuulivoimaloita tuuliolosuhteitten takia. Suomessa tuulten keskinopeudet ovat pienempiä kuin monissa Keski-Euroopan maissa, mutta Suomesta löytyy silti tuulivoimalle otollisia alueita. Tuulivoima kehittyy koko ajan, minkä seurauksena tuulivoimaloiden hinnat laskevat ja tehokkuus kasvaa.